Even voorstellen: Zanggroep Samar

Zanggroep Samar o.l.v. Roelien Braam is druk aan het oefenen voor het unieke Paasproject “de Passie van Maria Magdalene”. Een prachtige samenwerking tussen dit enthousiaste koor en onze fanfare! En niet te vergeten de bekende zandtovenaar! Zaterdag 6 april a.s.
We geven twee voorstellingen om 15.30 en 20.00 uur.

Provincie winnaar Vereniging van het jaar 2018

In 2018 hebben wij meegedaan aan de Verkiezing Vereniging van het Jaar.

Wij zijn toen provinciewinnaar geworden in de categorie cultuur.

Een prachtige prestatie!

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland koos uit de inzendingen ook een eigen winnaar (zoals gepubliceerd in het ledenblad Dichterbij nr 1 van 2018).

De lokale winnaar is Melodia geworden, van harte gefeliciteerd!

Jullie winnen hiermee een geldbedrag van 250 euro.

De passie van Maria Magdalena

De voorbereidingen zijn in volle gang, de playlist is samengesteld, het verhaal is geschreven.... Ons volgend concert; 6 april a.s. in de Paadwizer te Balk. Uniek Paasconcert; met hedendaagse muziek. Melodia en zanggroep Samar, en de bekende Zandtovenaar.
Kaartverkoop start op 1 maart a.s. Noteer vast de datum in uw agenda!