Het jeugdorkest ‘de Muzykmaten’

Het doel van het jeugdorkest.
De jeugd in Wijckel en Sloten, in het primaire en voorgezette onderwijs, de mogelijkheid en kans te bieden kennis te laten maken met muziek. Voor onze vereniging geldt dit de instrumenten die behoren bij een fanfare bezetting, zoals de koper- en houten blaasinstrumenten en slagwerk. Een belangrijk uitgangspunt is kinderen te laten ervaren om met elkaar muziek te maken, te kunnen samenwerken, contacten kunnen leggen met leeftijdsgenoten, belangrijke onderdelen in de ontwikkeling van het kind. Onze vereniging wil hier graag een belangrijke rol spelen in Wijckel, en de omliggende dorpen, Sondel, Nijemirdum Oudemirdum en Oudega (DFM).

Het jeugdorkest de Muzykmaten is een samenwerking tussen de muziekverenigingen Sted-Sleat en Melodia Wijckel. Het jeugdorkest staat onder de muzikale leiding van Jeanette Valkema.

Visie & doel uit de oude statuten;

“de liefde voor en kennis van muziek aan te kweken en bevorderen”

de jeugd is blij met hun nieuwe t-shirts.

De Muzykmaten o.l.v. Jeanette Valkema, verzorgden 19 januari 2019 een mooi optreden, tijdens het FEMUZA jeugdfestival in Nijland. Voor het eerst in hun mooie nieuwe poloshirts. Dit dankzij een prachtige donatie van het BAS Backerfonds!

de Muzykmaten tijdens hun optreden op 19 januari 2019 bij Femuza festival in Nijland